ยินดีต้อนรับ

ตำบลท่าตะคร้อ

 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย) 
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

เช็คราคาปัจจุบัน พืช ผัก ผลไม้

ตลาดไทย

ตลาดศรีเมือง

แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว อาหาร และที่พัก


ตำบลท่าตะคร้อ

ตำบลท่าตะคร้อมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งไม่ว่าจะเป็น แหล่งเรียนรู้ ธรรมชาติ อาหาร และที่พัก

แหล่งเรียนรู้ของตำบลท่าตะคร้อ 
แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกเขาน้ำวิ่ง
แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกกระดังลา
แหล่งท่องเที่ยว
ตลาดน้ำกวางโจว

ร้านอาหาร
ครัวผักหวานป่า
ที่พัก
มอนโทโรรีสอร์ท 


กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ที่เกินขึ้นภายในตำบลท่าตะคร้อ

วีดีโอการทำงาน U2T ตำบลท่าตะคร้อ

เมื่อวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานจากตำบลท่าตะคร้อได้รวบรวมภาพวิดีโอการการทำงาน การจัดอบรมการทำแหนมเห็ดและเห็ดสวรรค์ ที่หมู่บ้านพุบอน และการนำเอาผ้าขาวม้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำกระเป๋าจากเศษผ้าเหลือใช้ ที่โรงเรียนบ้านสามเรือน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ตามแผนงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1ตำบล 1มหาวิยาลัย) กับปราชญ์ชาวบ้าน มาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โครงการ U2T
อบต.ท่าตะคร้อ
พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ประมงอำเภอหนองหญ้าปล้อง
สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านสามเรือน
โรงเรียนบ้านหนองรี

จำนวนประชากร

ข้อมูลจำนวนประชากรของตาบลท่าตะคร้อ 

บ้านวังซอ

278

คน

บ้านท่าตะคร้อ

913

คน

บ้านหนองรี

516

คน

บ้านสามเรือน

914

คน

บ้านทุ่งเคล็ด

379

คน

บ้านพุบอน

414

คน

บ้านหนองมะไฟ

321

คน

บ้านท่าตะคร้อเหนือ

374

คน

หน้าเพจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

kasyno za pieniądze Polska are strict rules that have kept private operators out. Regardless of these strict laws, the country’s gamblers go where they feel most comfortable. Thankfully, a number of offshore sites are welcoming of polish players. The internet has changed the face of gambling in Poland. While there are a number of legal online casinos in Poland, only Totalizator Sportowy is owned by the government. Because Poland has strict laws regarding online gambling, the only legal online casino in Poland is Total Casino. Despite this, foreign players can play at any other online casino in Poland. The government’s online casino policy also makes it easier to find online casinos in Poland than ever before. It’s still illegal to play at online casinos in Poland for real money, but it’s still possible to do so if you know how to get around the laws. Until recently, the Polish gambling industry was relatively unregulated. In the 1980s and 1990s, gambling was allowed to flourish without regulation and restrictions, and there were literally thousands of “gambling shops” throughout the country. Most of these were focused on sports betting, and winnings were taxed at a rate of 10 percent. However, in 2009, the government took action and passed the first significant gambling legislation. In 2011, the Gambling Act was amended, making online casinos illegal, but sports betting was allowed.

Lisez tous les modes de paiement que nous avons énumérés ci-dessus. Vous pouvez payer en utilisant votre facture de téléphone si vous êtes un résident du Royaume-Uni. Vous pouvez également utiliser une carte de débit ou un portefeuille électronique. Bien que Skrill et Neteller ne permettent plus aux Canadiens d’effectuer des transactions de casino à l’étranger, il existe une autre choice relativement moins connue. Certains des casinos énumérés ici disposeront également d’une choice mastercard casino « carte cadeau instantanée ». Ils font suivre cette déclaration d’une observe disant que « …les websites de jeux de hasard légalement établis et gérés par une société de loterie provinciale » sont exclus de la divulgation. Nous n’avons eu aucune difficulté pour approvisionner notre compte dans un en ligne casinos acceptant Neteller.

When she’s not immersed in nature, her favourite phrases are “game principle”. She lives with her husband and their two Labradors, Kophy and Whisper. As an AMEX card holder, you would possibly be automatically eligible to profit from SafeKey; however, the function is not required for you to make a deposit. They usually charge an annual free for utilizing numerous ranges of AMEX credit american express casinos score limit or loyalty program prestige. We welcome and respect your comments, however at the identical time, be positive to are adding one thing useful to this article. If you’ve any critical queries, ideas or something related to this text, be at liberty to share them, we actually respect that.


ผู้รับผิดขอบโครงการ

Denise Pines

Position

Bryan Smith

Position

Angela Ty

Position

สอบถามเพิ่มเติม

มีเรื่องใดที่ตองการพูดคุย มาคุยกับเราสิครับ

บทความ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก

สิ่งที่จะทำให้คุณรู้จักตำบลท่าตะคร้อให้มากขึ้นผ่านบทความ.

สินค้าตำบลท่าตะคร้อ

เยี่ยมชมสินค้า