ผู้รับผิดชอบโครงการ

Terry Green

Chief Executive

Brandon Hudson

Developer

Sara Fox

Web Designer

ทีมงาน  U2T ตำบลท่าตะคร้อ

นางสาววรินทร ขาวนวล

บัณฑิตจบใหม่

เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

นางสาวทิพย์วรรณ ปะกำแหง

บัณฑิตจบใหม่

เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

นางสาวภัทราวรรณ พรหมจรรย์

บัณฑิตจบใหม่

เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่

วีดีโอโครงการ U2T ตำบลท่าตะคร้อ

ตำบลท่าตะคร้อ

ภาพรวมกิจกรรมที่ผ่านมา

ติดตามข่าวสาร ตำบลท่าตะคร้อ

ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณด้านล่างเพื่อติดตามข่าวสารของเรา